Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018110472 - Heuntjeshoek 6 8570 Anzegem- Slopen van 5 woningbijgebouwen / Bouwen van 4 woningbijgebouwen / Nivellering terrein tussen de gebouwen

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018110472

Periode openbaar onderzoek: 12 december 2018 tot en met 10 januari 2019

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen, kort samengevat: Slopen van 5 woningbijgebouwen / Bouwen van 4 woningbijgebouwen / Nivellering terrein tussen de gebouwen en het exploiteren van een klasse 3-inrichting (mestopslag)

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Heuntjeshoek 6 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 34002B0684/00A000-34002B0686/00B000-34002B0687/00B000

Naam van de aanvrager of exploitantDewildeman Willy

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1 
8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018110472) vóór het einde van het openbaar onderzoek

Aangemaakt op: 04/12/2018