Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018116195 - Avet Building & Engineering – Site Brouwershof

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018116195

Periode openbaar onderzoek: 21 november 2018 tot en met 20 december 2018

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: groepswoningbouw Site Brouwershof

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag:  Brouwerijdreef Anzegem- kadastraal bekend: 5e afdeling sec A nr   0815D - 0863A - 0814B - 0863B -  0814A -  0815C - 0864E- 0815B -  0863C – 817T

Naam van de aanvrager of exploitantAVET BUILDING & ENGINEERING  Oostdorp 67 - 8573 Anzegem

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek   (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018116195) vóór het einde van het openbaar onderzoek.