Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018118156 - Bioservices - Jagershoek 13

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018118156

Periode openbaar onderzoek: 7 december 2018 tot en met 7 januari 2019

Voorwerp van de aanvraag

Stedenbouwkundige handelingen (functiewijziging) en het veranderen van een bestaande ingedeelde inrichting klasse 2A (opslag, verpakking en productie van pesticiden en benodigdheden voor huis en tuin) - de aanvraag omvat meer bepaald de regularisatie van de ingedeelde rubrieken naar de bestaande toestand en de in gebruikname van een bijkomend (bestaand) gebouw voor het afvullen van poeders.

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Jagershoek 13, 8570 Anzegem, kadastraal bekend: ANZEGEM 6 AFD (VICHTE), sectie 1, percelen 177F, 181S en 172V

Naam van de aanvrager of exploitant: Bio Services International, Jagershoek 13, 8570 Anzegem

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1 
8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018118156) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

 

Aangemaakt op: 03/12/2018