Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018120963 - Onderberg 1 8573 Anzegem – herbouwen woning en bijgebouw

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018120963

Periode openbaar onderzoek: 31 oktober 2018 tot en met 29 november 2018

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: herbouwen woning en bijgebouw  

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Onderberg 1 8573 Anzegem - kadastraal bekend: 34037A1098/00D00034037A1098/00E000

Naam van de aanvrager of exploitantTaelman Lode-Laevens Els

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek   (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018120963) vóór het einde van het openbaar onderzoek.