Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018122065 – Bouwen eengezinswoning – Kleine Leiestraat 3A – 8570 Anzegem

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018122065

Periode openbaar onderzoek: 31 oktober 2018 tot en met 29 november 2018

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: bouwen eengezinswoning

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag:  Kleine Leiestraat 3A – 8570 Anzegem

- kadastraal bekend: 34002A0593/00B000

Naam van de aanvrager of exploitant Deseyn Tom- put jasmien

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek   (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018122065) vóór het einde van het openbaar onderzoek.