Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018122147 – Goed Ter Motestraat 35 – 8570 Anzegem

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp  gevelwerken uitvoeren: garagepoort vervangen door voordeur, een muur plaatsen en de voorgevel afwerken in hout

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018122147

Periode openbaar onderzoek: 7 november 2018 tot en met 6 december 2018

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en milieuhandelingen, kort samengevat: gevelwerken uitvoeren: garagepoort vervangen door voordeur, een muur plaatsen en de voorgevel afwerken in hout en

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Goed Ter Motestraat 35 – 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 3de afdeling, sectie B, nr. 467D

Naam van de aanvrager of exploitant: Soete Matthijs Rik

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek   (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018122147) vóór het einde van het openbaar onderzoek.