Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018125936 - Harelbekestraat 38 8570 Anzegem – bouwen overkapping voor mobilhome

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018125936

Periode openbaar onderzoek: 14 november 2018 tot en met 13 december 2018

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: Bouwen van een overkapping voor mobilhome

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Harelbekestraat 38 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 34038A0358/00K000

Naam van de aanvrager of exploitantVandendriessche Yves

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek   (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018125936) vóór het einde van het openbaar onderzoek.