Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2018130158 - Stientjesstraat 6-8-10 8570 Anzegem

Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp: Slopen woning, uitbreiding groothandel en verbouwen woning, plaatsen garage-units.

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018130158

Periode openbaar onderzoek: 11 februari 2019 tot en met 12 maart 2019

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en ingeldeede inrichting of activiteit, kort samengevat: Slopen woning, uitbreiding groothandel en verbouwen woning, plaatsen garage-units (klasse 2 en 3).

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Stientjesstraat 6-8-10 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 1e afdeling, sectie F, nrs. 0392R2 0392E2 0394P2 0394M2 0394S2 0394R2 0394Z

Naam van de aanvrager of exploitant: Steven Cottenier (Lucokaas)

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1 
8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2018130158) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Aangemaakt op: 05/02/2019