Betere bescherming tegen pesticiden in 2015

Pesticiden zijn schadelijk voor de mens en het milieu. Ze tasten het grondwater aan en spoelen met het regenwater mee naar onze waterlopen. Bovendien vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit

Uitgebreid verbod

Volgens de nieuwe Vlaamse wetgeving mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken voor het onderhoud van hun terreinen. Het gaat bijvoorbeeld over parken, pleinen en wegen.
Om ouderen en kinderen extra te beschermen geldt die regeling ook voor scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

Ook voor private recreatie- en sportdomeinen komen er beperkingen. In grondwaterwingebieden, langs oppervlaktewater en in bermen zijn pesticiden volledig verboden.

Particulieren mogen ook geen pesticiden meer gebruiken om het trottoir of de berm voor hun deur te onderhouden. Voor een tuin, oprit of terras gelden nog geen wettelijke gebruiksbeperkingen, maar denk altijd goed na of je pesticiden wel echt nodig hebt. Want gezond zijn ze niet. Om de nieuwe regels in de kijker te zetten, lanceert de VMM dit najaar nieuwe folders en affiches voor de campagne ‘Zonder is Gezonder’. Alle info over de nieuwe wetgeving en tips om je tuin zonder pesticiden te onderhouden vind je op de website van de VMM.

Meer informatie 

www.vmm.be/zonderisgezonder  

Aangemaakt op: 14/11/2014