Bibliotheekassistent

Gepubliceerd op dinsdag 08 juni 2021
08 juni 202122 juni 2021

FUNCTIE

De vacante betrekking van bibliotheekassistent bij het gemeentebestuur van Anzegem is een halftijdse functie (19u) in een contract van onbepaalde duur. De vacante betrekking situeert zich in de cluster Vrije Tijd – Bibliotheek.

De functie is gewaardeerd op niveau C, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie hieronder).

Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 6 maanden.

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques (na 3 maanden)
 • ecocheques
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon-werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
 • een hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven

EXAMENPROGRAMMA

De te kennen leerstof is terug te vinden op volgende websites:

Bij aanwerving bestaat het examenprogramma uit twee delen:

Een praktisch gedeelte en/of schriftelijk gedeelte bestaande uit :

 • Proef betreffende een gevalstudie : de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De totale context van de problematiek wordt uitgebreid geschetst, waarna de kandidaat aan de hand van een verslag, een oplossing voorbereidt en uitwerkt.
 • toetsing van de kennisvereisten verbonden aan de functie.

60 punten

Een mondeling gedeelte :

 • Voorstelling en bespreking van de gevalsstudie.
 • Interview voor de evaluatie van het profiel van de kandidaat en de overeenstemming met de specifieke vereisten van de functie, zijn persoonlijkheid, organisatievermogen, sociale vaardigheden, motivatie en interesse voor het werkterrein.

40 punten

 • Het schriftelijk gedeelte gaat door op vrijdag 2 juli 2021 vanaf 9u in de computerklas van de oude gemeenteschool (Ommersheimplein 1 – Vichte – klaslokaal CVO 1ste verdieping – gebouw kunstonderwijs Vichte).

 • De geslaagden van het schriftelijk gedeelte worden gecontacteerd. Het mondeling gedeelte gaat door op vrijdag 9 juli 2021 vanaf 8u30 in de raadzaal van het hoofdgemeentehuis, De Vierschaar 1 te 8570 Anzegem (GPS: Dorpsplein).

Om te slagen dienen de kandidaten de helft van de punten behalen voor elk gedeelte van het examenprogramma (schriftelijke en mondeling).

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (algemeen model - niet ouder dan 3 maand)
 • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op dinsdag 22 juni 2021 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per aangetekende post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. 

INFOBUNDEL     SOLLICITATIEFORMULIER