Bijeenroeping van de raadscommissie 14 december 2017

De voorzitter-gemeenteraadslid van de Raadscommissie verzoekt de Raadscommissie Financiën en Algemene Zaken in openbare zitting te vergaderen op donderdag 14 december 2017 om 19u30 in de raadszaal van het gemeenthuis van Anzegem

 

171214_ondertekende_oproeping_finaz.pdf

Aangemaakt op: 05/12/2017