BKO is genomineerd!

We zijn met twee projecten genomineerd voor de Gouden Kinderschoen: het oudercafé en het kwaliteitscharter. Met de Gouden Kinderschoen wil de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) lokale besturen die goed werk leveren in de kinderopvang en een inspiratiebron voor andere besturen zijn, bekronen. Iedereen kan onze projecten een duwtje in de rug geven door voor 31 maart 2017 te stemmen via www.goudenkinderschoen.be.

 

De twee genomineerde projecten:

Oudercafé (in de categorie ouder):
Iedere ouder probeert op zijn manier opvoedingstaken in te vullen. Met zoeken, vallen en opstaan. Pure pedagogische acrobatie, voortdurend koorddansen en zoeken naar evenwicht. Ouders hebben zelf veel kennis en ervaring, maar toch komen ze met pedagogische vragen ook steeds meer aankloppen bij de school, kinderopvang en andere instanties. Om ouders te helpen, hebben de buitenschoolse kinderopvang, Huis van het Kind en het overlegplatform van de Anzegemse scholen (BONANZA) het oudercafé opgestart. Tijdens zo’n café behandelen ze telkens een specifiek thema. Hier begint de uitwisseling, het samen nadenken, het samen balanceren.

 Kwaliteitscharter (in de categorie beleid):

Door de jaren heen bouwden we een buitenschoolse kinderopvang uit op niet-erkende opvanglocaties in de scholen. Om deze opvang ook kwaliteitsvol te maken, maakten we een kwaliteitscharter. Dit charter gaat over onze visie en missie, de inzet van vrijwilligers, pwa'ers en personeelsleden van de scholen, vorming, onthaalbrochure, een crisishandboek,…

Het kwaliteitscharter werd goedgekeurd door alle schooldirecties.

Mobiliseer dus je familie,vrienden en kennissen om op ons te stemmen zodat er binnenkort een ‘gouden kinderschoen’ kan blinken in ons bureau.

Aangemaakt op: 16/03/2017