De brandweer, altijd paraat, maar wie betaalt?

Gepubliceerd op Dinsdag 11 februari

Sommige interventies van de brandweer zijn gratis, voor andere moet je betalen. Maar geen zorgen, als je ter goeder trouw de hulpdiensten verwittigt, volgt er geen factuur.

Bij betalende interventies worden de kosten niet noodzakelijk aangerekend
aan de persoon die de brandweer alarmeerde. Maar wel aan de persoon voor wie ze moesten langskomen. Als die persoon niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis, kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is. Raadpleeg zeker je verzekeringsmaatschappij en / of mutualiteit voor eventuele terugbetalingen.

Gratis interventies

  • brand blussen
  • helpen bij dreigend brand- en ontploffingsgevaar
  • technische hulp om mensen te beschermen of te redden die in nood verkeren
  • loos alarm (als je ter goede trouw hebt gehandeld)
  • ziekenwagen bijstaan bij dringend ziekenvervoer
  • helpen bij overstromingen en en rampen

Een overzicht van de betalende interventies vind je hier.