Elektricien BA5 - hoofdtechnieker culturele infrastructuur

Gepubliceerd op Donderdag 11 juni 2020
11 juni 202021 augustus 2020

FUNCTIE

De vacante betrekking van elektricien BA5 – hoofdtechnieker culturele infrastructuur is een voltijdse functie in contractueel verband voor bepaalde duur (1 jaar). Het contract kan omgezet worden naar onbepaalde duur bij een positieve evaluatie.

De vacante betrekking situeert zich in de cluster Infrastructuur.

De functie is gewaardeerd op het niveau C, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde in infobundel) om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Er wordt een werfreserve aangelegd van 6 maanden.

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling 
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand)
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op vrijdag 21 augustus 2020 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER