Erosiecoördinator

Gepubliceerd op Woensdag 01 december 2021

Bodemerosie is in onze gemeente op heel wat plaatsen een knelpunt. De gemeente beschikt al geruime tijd over een erosiebestrijdingsplan. Hiermee geven we landbouwers informatie over welke maatregelen zij best nemen om bodemerosie tegen te gaan. Het plan kan je nalezen op www.anzegem.be/bodemerosie .

In onze gemeente is vzw Inagro aangesteld als intergemeentelijke erosiecoördinator.  Op die manier wil de gemeente de problematiek van bodemerosie actief aanpakken.

De erosiecoördinator is daarbij ook het aanspreekpunt voor alle vragen (zowel van landbouwers als van burgers) rond bodemerosie in onze gemeente, dit zijn zijn contactgegevens:

Guillaume Provoost

T 051 27 33 45

E guillaume.provoost@inagro.be