Geen standpunt omleidingsweg / verbreding Kerkstraat

Gepubliceerd op Dinsdag 17 november 2020

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de dossiers ‘aanleg omleidingsweg’ en ‘verbreding N382’ niet meer aan de gemeenteraad voor te leggen. Er wordt dus geen standpunt ingenomen aangezien slechts een minderheid van de gemeenteraad mee kan beslissen. Anzegem dringt er bij de provincie wel op aan om de verkeersonveiligheid in de dorpskern op korte termijn aan te pakken. 


Om het zwaar verkeer uit de dorpskern van Anzegem te halen en deze zo veiliger te maken, willen de provincie West-Vlaanderen en Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) een omleidingsweg aanleggen. Het tracé hiervoor werd al gekozen door de provincie. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen maakte AWV ook een alternatief scenario op. Een waarbij er geen omleidingsweg zou komen, maar waarbij het verkeer toch op een vlotte en veilige manier door de Kerkstraat en Kruisweg kan circuleren (deze scenario’s vind je hier). De provincie drong er bij Anzegem op aan om een keuze over de twee scenario's te maken.

 

Deze twee scenario’s werden daarom op 13 oktober 2020 aan de gemeenteraad voorgelegd. Meer dan de helft van de raadsleden moest echter de zaal verlaten aangezien ze te betrokken zijn bij het dossier (bv.: ze wonen zelf of hebben familie wonen langs de Kerkstraat of het traject van de omleidingsweg). Daardoor was de gemeenteraad niet meer in aantal en kon dit punt dus niet besproken worden.

Het decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in zo’n situatie het punt een tweede keer op de agenda van een gemeenteraad kan worden gezet. De minderheid mag bij die tweede keer dan wel een beslissing nemen.

 

Geen standpunt innemen

Het college van burgemeester en schepen vindt het echter niet aangewezen dat een minderheid van de raadsleden zo’n belangrijk besluit moet nemen dat uiterst verstrekkende gevolgen voor de gemeente en de inwoners heeft.

Daarbij komt nog dat de gemeente enkel een adviserende bevoegdheid in deze dossiers heeft. De uiteindelijke beslissing wordt toch genomen op een hoger niveau, ongeacht het advies dat de gemeente geeft.

Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen geen standpunt in te nemen. Deze dossiers zullen dus niet meer aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het is dus aan de provincie om de definitieve beslissing te nemen.

 

Oplossing op korte termijn

Anzegem dringt er bij de provincie wel op aan om de verkeersonveiligheid in de dorpskern op korte termijn aan te pakken, bv. via trajectcontrole, het verwijderen van de parkeerstroken op de baan, … Daarnaast vraagt het college om het bovenlokaal verkeer beter te spreiden.

Meer info?