Gevaarlijke stoffen in de riolering

Gepubliceerd op Woensdag 21 augustus

Af en toe zijn er problemen met mazoutgeur, verfverdunners of andere ontoelaatbare lozingen in de riolen in onze gemeente, wij willen iedereen dan ook wijzen op het volgende:

1.     Het is  verboden verfresten, resten van verdunners, oliën en vetten, mazout,  benzine of andere gevaarlijke stoffen te lozen in de riolen (of afvoerputjes) zonder vergunning.

2.     Kent u daders van illegale lozingen, aarzel niet en contacteer de politie voor het opmaken van de nodige vaststellingen. Dergelijk milieumisdrijf wordt dan ofwel strafrechtelijk behandeld ofwel wordt het dossier door de Vlaamse administratie bestraft via een  bestuurlijke geldboete (met een maximum voorzien van 250.000 euro te vermeerderen met de opdeciemen x6)

3.     Laat uw mazoutinstallatie (tank en toevoerleidingen) door een erkend technieker controleren op eventuele lekken. Heeft u een oude mazouttank die niet meer in gebruik is, dan dient die correct buiten gebruik gesteld worden (laten reinigen en verwijderen of opvullen met inert materiaal)

Gevaarlijke stoffen in de rioleringen zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar veroorzaken ook geuroverlast en vormen een veiligheidsrisico!