GRUP “Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem”

Hemsrode

Bekendmaking beslissing plan-MER-plicht 

Beslissing plan-MER-plicht inzake het onderzoek tot milieueffectrapportage van het GRUP "Bouvelobos, Hemsrode en steilrand van Moregem" te Anzegem, Wortegem-Petegem en Oudenaarde - dossiernummer SCRPL14035.

 

De dienst MER (milieueffectrapportage) heeft op 1 april 2014 beslist dat er door Ruimte Vlaanderen aangetoond is dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Bouvelobos, Hemsrode en Steilrand van Morgem' geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

 

De screeningsnota en de beslissing kunnen door het publiek geraadpleegd worden:

  • op de website van de dienst MER http://www.mervlaanderen.be via dossierdatabank en dossiernummer SCRPL14035
  • bij de dienst ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem tijdens de openingsuren

 

Aangemaakt op: 24/04/2014