Hoe zit het met PFOS en PFAS in Anzegem?

Gepubliceerd op Woensdag 23 juni 2021

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging met PFOS en PFAS rondom de site van 3M in Zwijndrecht, is de Vlaamse overheid begonnen met een ruime inventarisatieronde rond deze producten in heel Vlaanderen. Doel is om op zoek te gaan naar mogelijke gronden die wel vervuild zouden kunnen zijn. Op vandaag hebben we geen weet van risicovolle PFOS-vervuilingen in Anzegem. 

Inventaris specifieke industriële activiteiten

Op basis van de de verleende exploitatievergunningen maakte de Vlaamse overheid een lijst op van percelen waar industriële activiteiten zijn uitgevoerd die tot een aantal specifieke rubrieken behoren waarin mogelijks gebruik werd gemaakt van fluorproducten.  Dit wil wel niet automatisch zeggen dat op die percelen ook fluorproducten gebruikt werden. 

Op basis hiervan zal de Vlaamse overheid een prioriteitenlijst opmaken welke terreinen ze verder wil testen op een mogelijke verontreiniging. Het is dus ook niet zo dat als een bedrijf nu of in het verleden gebruik maakte van fluorproducten, de grond automatisch verontreinigd is. Dat moeten onderzoeken bepalen. Sowieso gaat de verontreiniging over een andere grootteorde en impact dat de verontreiniging door de fabriek in Zwijndrecht die jarenlang fluorproducten produceerde en ter plaatse opsloeg.

Gebruik fluorhoudend blusschuim door de brandweer

Naast de inventarisatie van deze industrieterreinen, heeft de Vlaamse overheid ook een bijzonder risico bepaald: met name fluorhoudend blusschuim dat in het verleden gebruikt werd om zware industriële branden te blussen en structureel gebruikte oefenterreinen van brandweerkazernes.  Voor deze terreinen adiviseert de Vlaamse overheid om – indien nodig – ‘no regret-maatregelen’  te nemen in een straal van 100 meter (beperking gebruik grondwater en voeding uit de eigen moestuin, eigen kippeneieren). Volgende raadgeving geldt daarbij altijd en overal: Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk: cf. de aanbevelingen in de voedingsdriehoek. Gebruik daarbij een mix van voeding van verschillende bronnen.

Op dit moment is er dus nog geen weet van terreinen met PFAS-vervuiling in Anzegem.