Huldiging sportlaureaten

Geef jouw kandidaten door!

Er zijn verschillende categorieën:
Sportlaureaten: alle atleten die minstens op provinciaal niveau een titel behaalden.
- Sportploegen: alle ploegen die een kampioenstitel behaalden.
Sportverdienste: een uitzonderlijke sportprestatie of belangrijke medewerking aan de sport.
Sportfiguur: uit alle laureaten wordt er 1 persoon bij de -16 jarigen en 1 persoon bij de volwassen als sportfiguur gekroond. Hierover beslist een externe jury.

Criteria die gehanteerd worden bij de verkiezing van sportfiguur :
- De kandidaten moeten een uitmuntende sportieve prestatie geleverd hebben het jaar voorafgaand aan de verkiezing (januari - december 2018).
- De prestatie moet zich minstens situeren op provinciaal vlak.
- Een sportfiguur kan slechts éénmaal bij de jeugd verkozen worden, bij de volwassenen is meerdere keren mogelijk, maar wel slechts één keer om de 5 jaar.

Bij het ontbreken van valabele kandidaturen kan de jury beslissen de titel ‘sportfiguur’ niet toe te kennen.

 

Bijwonen Huldiging Anzegems Sporttalent?
Op vrijdag 8 februari 2019 huldigt de gemeente de plaatselijke sportlaureaten en de sportfiguur 2018 in de Ansold in Anzegem. Iedereen die graag het Anzegemse sporttalent komt bewonderen kan deze avond bijwonen. Schrijf je hiervoor in door je naam en aantal personen door te sturen naar sportdienst@anzegem.be 

Meer info?