ICT deskundige

03 juni 201908 juli 2019

FUNCTIE

De vacante betrekking van ICT deskundige is een voltijdse functie in contractueel verband voor bepaalde duur van 1 jaar (met optie om te verlengen/onbepaalde duur mits positieve eindevaluatie). De vacante betrekking situeert zich binnen de dienst ICT & archivering.

De functie is gewaardeerd op het niveau B, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 jaar, eventueel te verlengen.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie hieronder).

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595, algemeen model – niet ouder dan 3 maand)
  • diploma of studiebewijs, en/of andere relevante stukken

moeten uiterlijk op maandag 8 juli 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

INFOBUNDEL  SOLLICITATIEFORMULIER