Infoavond opstart Buurtinformatienetwerk

Samen met de politiezone Mira willen we een gemeente waar het veilig wonen is. Ook jij kan, als lid van een vereniging of als individuele inwoner, bijdragen tot het verhogen van de veiligheid en het veiligheidsgevoel binnen je omgeving. Daarom organiseren we op donderdag 12 september een infoavond over het Buurtinformatienetwerk (BIN).

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen inwoners uit een bepaalde buurt en de lokale politie.

Bij een BIN wordt veelal gedacht aan woninginbraken en dit is nogal eens de aanleiding om zo’n BIN op te starten. Een BIN gaat echter verder. Het is de bedoeling om in je buurt een veiligere leefomgeving te creëren en daarom wordt de burger aangemoedigd om ook andere vormen van criminaliteit of overlast te melden.

Een BIN vraagt vanuit de bevolking ook trekkende krachten achter het concept, de zogenaamde BIN-coördinator(en). Deze zijn onontbeerlijk voor het oprichten van een BIN. Voel je je geroepen om deze taak op je te nemen, laat het ons dan weten voor de infoavond via:

pz.mira.preventie@police.belgium.eu

 

Deze infoavond vindt plaats op donderdag 12 september om 19u30 in zaal De Stringe (Ommersheimplein 5).