Inventaris geregistreerde bedrijfsruimten leegstand en verwaarlozing

Gepubliceerd op Vrijdag 11 september 2020
14 september 202024 september 2020

De inventaris opgemaakt bij toepassing van art. 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten wordt bekend gemaakt.

Het openbaar onderzoek loopt van 14 september 2020 tot en met 24 september 2020.

De inventaris ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres: Gemeentehuis Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

Opgelet: door de coronamaatregelen werken we op afspraak. Een afspraak maken kan via het nummer: 056 69 44 61 of via stedenbouw@anzegem.be

Bezwaren kunnen binnen de dertig dagen na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven,  ingediend worden bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel