Jaarrekening en budgetwijziging politiezone Mira

Tijdens de zitting van de politieraad op 24 september 2019 staat de jaarrekening 2018 en de begrotingswijzigingen 1+2 dienstjaar 2019 op de agenda.

Deze liggen ter inzage bij PZ Mira, Schakelstraat 2 in Waregem.