Jeugdconsulent

Gepubliceerd op donderdag 10 juni 2021
10 juni 202118 juni 2021

FUNCTIE

De vacante betrekking van jeugdconsulent is een voltijdse functie in een vervangingscontract (voor de duur van de afwezige titularis i.k.v. zwangerschap). De vacante betrekking situeert zich in de cluster Vrije Tijd.

De functie is gewaardeerd op het niveau B, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde in de infobundel) om deel te nemen aan de selectieprocedure. 

Er is een werfreserve van 6 maanden van toepassing.

Je staat in voor de ontwikkeling van een breed, gecoördineerd jeugdbeleid. Je bent verantwoordelijk voor het uitbouwen van een divers aanbod voor kinderen en jongeren die in de gemeente wonen of er hun vrije tijd doorbrengen.

Belangrijkste kerntaken:

 • organiseren, begeleiden en opvolgen van eigen jeugdprojecten en -initiatieven voor kinderen en/of jongeren i.s.m. lokale partners;
 • inhoudelijk vormgeven, organiseren en opvolgen van de gemeentelijke speelpleinwerking;
 • inhoudelijk en administratief ondersteunen van de werking van lokale jeugdwerkinitiatieven of -projecten;
 • bevorderen van participatie van kinderen en jongeren in het lokale (jeugd)beleid;

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques (na 3 maanden)
 • ecocheques
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon-werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie - bij een voltijdse tewerkstelling, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
 • een hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 596.2 - minderjarigenmodel - niet ouder dan 3 maand)
 • kopie van behaalde diploma
 • eventueel andere stukken

moeten uiterlijk op 18 juni 2021 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per aangetekende post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

INFOBUNDEL     SOLLICITATIEFORMULIER