Lenteschoonmaak van 16-31 maart

Toon je ook van je mooie kant, doe mee met de Lenteschoonmaak van 16-31 maart.

Registreer je actie op de actiekaart van Mooimakers en stimuleer zo ook anderen om deel te nemen via https://mooimakers.be/actiekaart.

Het betekent uiteraard niet dat opruimacties die buiten die weken vallen, vergeten worden.

IMOG zorgt voor opruimmateriaal en gratis verwerking van het ingezamelde afval!