Lokaal fietsnetwerk

Gepubliceerd op Donderdag 18 februari 2021

Een sterk fietsbeleid dat zich op 3 grote pijlers (recreatief, lokaal en bovenlokaal) richt, daar zet Anzegem op in. We beschikken al over een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) dat Anzegem met de verschillende omliggende steden en gemeenten verbindt, en we maakten al werk van een ‘zachte ring’, een recreatieve lus van 29km die langs alle deelgemeenten loopt. Nu willen we dat fietsnetwerk vervolledigen door in te zetten op een sluitend, comfortabel en aantrekkelijk lokaal fietsnetwerk voor woon-werk-en woon-schoolverkeer.

Dat lokale fietsnetwerk zal een veiliger alternatief vormen voor het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk, dat vooral langs drukke wegen loopt. Bovendien is het een stuk sneller dan de recreatieve zachte ring. In 2020 gaf Anzegem Intercommunale Leiedal de opdracht om zo’n lokaal fietsnetwerk uit te werken. Het nieuwe netwerk sluit aan op het bestaande netwerk en verbindt de deelgemeenten niet alleen onderling met elkaar, maar ook met de Escolyssite waar de gemeentelijke diensten gecentraliseerd zullen worden.

Lokaal fietsnetwerk

In eerste instantie onderzocht Leiedal of het netwerk volledig langs zogenaamde trage wegen (fiets- en voetgangersdoorsteken) uitgebouwd kan worden. Omdat hiermee geen sluitend netwerk gevormd kan worden, werd in tweede instantie bekeken welke plattelandswegen ingezet kunnen worden. Plattelandswegen zijn wegen die voornamelijk door landbouwers en slechts in mindere mate door bewoners gebruikt worden. Aan de hand van verkeersfilters (die enkel fiets- en landbouwverkeer doorlaten) zullen die wegen autoluw gemaakt worden.

Op die manier hopen we er niet alleen het sluipverkeer uit te halen, het fietsnetwerk zal vooral een absolute meerwaarde zijn voor fietsers en wandelaars in Anzegem. Alle woningen en percelen blijven uiteraard bereikbaar via het wegennet, al zal dat niet altijd vanuit meerdere richtingen zijn. Tot slot willen we ook een nieuwe fietsverbinding aanleggen langs de spoorweg.

Het nieuwe lokale fietsnetwerk zal met andere woorden bestaan uit een combinatie van fiets- en voetgangersdoorsteken, verkeersluwe plattelandswegen (enkel lokaal verkeer) en een nieuwe fietsverbinding. Op die manier kan een veilig en snel fietsnetwerk worden gecreëerd.

Participatief traject

Zoals aangegeven zullen verkeersfilters de geselecteerde plattelandswegen autoluw maken. Maar waar die verkeersfilters precies moeten komen, zal in samenspraak met de omwonenden en betrokken landbouwbedrijven bepaald worden, aan de hand van een participatief traject. De straten die onderzocht zullen worden, zijn: de Scheihoekstraat, Landergemweg, Materzeelstraat, Kolstraat, Hollendries, Bergdries, Borrestraat, Sterhoek, Kleimolenstraat, Bassegemstraat, Bassegembosstraat, Zijptestraat, Oudepontstraat, Lindestraat, Kouterstraat en Koningskouter. De participatiemomenten met de betrokken partijen zullen zo snel mogelijk worden opgestart.

Op deze kaart  het nieuwe lokale fietsnetwerk ten opzichte van het BFF en de zachte ring.