Maaltijdbedeler Sociaal Huis

Gepubliceerd op Vrijdag 11 september 2020
11 september 202024 september 2020

FUNCTIE

De vacante betrekking binnen het OCMW van Anzegem voor de functie van maaltijdbedeler is een halftijdse functie in contractueel verband voor onbepaalde duur.

De functie ressorteert in de thuiszorgdienst in het kader van het dienstenchequebedrijf OCMW.

De functie is gewaardeerd op niveau D, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om  deel te nemen aan de selectieprocedure.

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling 
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid Curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 – niet ouder dan 3 maand)
  • andere relevante stukken (eventueel van behaalde getuigenschriften, diploma’s, rijbewijzen, attesten, enz.)

moeten uiterlijk op donderdag 24 september 2020 voor 12u ‘s middags via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens). 

 

infobundel   sollicitatieformulier