Nacht van de Duisternis 2022

Gepubliceerd op Vrijdag 09 september 2022
08 oktober 2022
nacht van de duisternis

Op 8 oktober 2022 organiseert de Bond Beter Leefmilieu, de VZW Preventie Lichthinder, de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en diverse natuurverenigingen opnieuw  de Nacht van de Duisternis. Op deze avond staat de problematiek van lichtvervuiling centraal.

De Nacht van de Duisternis wil de bevolking, de industrie en de overheid sensibiliseren rond lichtvervuiling. Tegelijkertijd wil de campagne het zicht op de prachtige sterrenhemel terug mogelijk maken. Om die reden wordt er tijdens deze nacht zoveel mogelijk verlichting gedoofd.
De gemeente Anzegem werkt mee aan dit initiatief door tijdens het volledige weekend van 8 oktober de monumentenverlichting te laten doven.

De immense lichtvervuiling in ons land zorgt niet enkel voor hinder bij mens en dier, maar is ook een vorm van energieverspilling. We roepen iedereen dan ook op om overbodige verlichting te doven.

Wil je meer achtergrondinformatie over lichtvervuiling? Surf dan naar www.nachtvandeduisternis.be