Natuurproject westelijke zone Ecologisch Park Vichte

Gepubliceerd op Donderdag 16 november 2023

In 2022 kon het gemeentebestuur Anzegem een terrein van ongeveer 1,5 ha aankopen tussen domein Beukenhof en de spoorweg in Vichte (westelijke zone ecologisch park Vichte), met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid en het regiofonds (provincie en Leiedal).

De zone tussen het Beukenhof en het kasteelpark is aangeduid als zone voor “ecologisch park” volgens het gelijknamige ruimtelijk uitvoeringsplan, en is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos (hoofdfunctie natuur).

Eind 2023 wordt op dit terrein een natuurbos aangeplant met grote diversiteit. Het bebossingsplan werd opgemaakt door Bosgroep Ijzer en Leie en omvat een 2 meter breed onverhard bospad (met 2 open plekken), bosranden hoofdzakelijk bestaande uit struiken, een boskern C (kant spoorweg) met meer snel groeiende en hoge boomsoorten en een boskern D met meer trager groeiende en lagere boomsoorten. In totaal gaat om ongeveer 3000 stuks aan te planten bosgoed verdeeld over meer dan 30 soorten!

Plantdag

Wij mee wil helpen planten, vragen we om in te schrijven via:  https://www.anzegem.be/plantdag 

De voorziene plantdag van 25/11 is uitgesteld naar 16/12 wegens het te natte terrein. 
Het planten start dus op zaterdag 16 december vanaf 9u tot de laatste boom in de grond zit...

bebossingsplan westelijke zone ecologisch park Vichte