Natuurproject westelijke zone Ecologisch Park Vichte

Gepubliceerd op Donderdag 26 januari 2023

In 2022 kon het gemeentebestuur Anzegem een terrein van ongeveer 1,5 ha aankopen tussen domein Beukenhof en de spoorweg in Vichte (westelijke zone ecologisch park Vichte), met financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.

De zone tussen het Beukenhof en het kasteelpark is aangeduid als zone voor “ecologisch park” volgens het gelijknamige ruimtelijk uitvoeringsplan, en is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos (hoofdfunctie natuur).

In het voorjaar van 2023 zal de gemeentelijke groendienst het aangekochte terrein inzaaien met een kruidenrijk mengsel, goed voor bijen en vlinders. 
Eind november 2023 is op het terrein de aanplant van een natuurbos voorzien (over deze plantactie zal nog gecommuniceerd worden). Het bebossingsplan omvat een 2 meter breed onverhard bospad (met 2 open plekken), bosranden hoofdzakelijk bestaande uit struiken, een boskern C (kant spoorweg) met meer snel groeiende en hoge boomsoorten en een boskern D met meer trager groeiende en lagere boomsoorten. In totaal gaat om ongeveer 3000 stuks aan te planten bosgoed verdeeld over meer dan 30 soorten.

Bedrijfssponsoring?

Wens je als bedrijf te investeren in dit aan te planten bos (diverse mogelijkheden)? Neem hiervoor contact met de Bosgroep Ijzer en Leie.
Informatie hierover kan je terugvinden op bosgroepen.be/investereninbossen. 

bebossingsplan westelijke zone ecologisch park Vichte