Nieuwe website asbestinfo.be

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid lanceerde de website www.asbestinfo.be.

Die website bundelt alles over wat je moet weten over asbest in en om het huis.  Je vindt er informatie over hoe je asbesthoudend materiaal herkent en er veilig mee omgaat.

Waarom een website?

Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet meer geproduceerd en verkocht worden.  Toch is de kans groot dat je asbesthoudende toepassingen nog tegenkomt in en om je huis, zeker als je huis van voor 1998 is.  Dit is geen reden tot paniek, maar ga er verstandig mee om.  Het risico schuilt in de asbestvezels die via inademing kanker kunnen veroorzaken.

Veilig omgaan met asbest: tips.

Hierbij alvast een aantal voorzorgsmaatregelen bij het verwijderen van hechtgebonden asbesthoudend materiaal zoals asbestcement:
• vermijd stof door het materiaal te bevochtigen of te fixeren
• demonteer asbestelementen één voor één met de hand en probeer ze niet te breken
• gebruik enkel handwerktuigen (bv. schroevendraaier, klauwhamer)
• gooi asbestelementen nooit naar beneden, maar breng ze voorzichtig naar de begane
grond (bv. via een hoogtewerker)
• draag een stofmasker beschermingsklasse “FFP3” en zorg ervoor dat het masker goed
aansluit.
• draag een wegwerpoverall. Trek hem buiten uit en spoel schoenen ook buiten af.
• sla de gedemonteerde asbesttoepassingen afzonderlijk op in de buitenlucht en bevochtig
of dek ze af
• voer afval zo snel mogelijk af
Het gebruik van de volgende zaken is strikt verboden:
• hogedrukreinigers
• mechanische werktuigen met grote draaisnelheid zoals zaagschijven, slijpschijven,
boormachines, hoekslijpmachines

Opgepast: voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest, hechtgebonden asbest in
slechte staat of asbest dat niet eenvoudig te verwijderen is, moet je een erkende
verwijderaar inschakelen die werkt onder zeer strenge voorwaarden.

U kan ook de brochure "asbest in en om het huis" hier downloaden

Aangemaakt op: 11/06/2014