Omgevingsdeskundige

03 juni 201912 september 2019

FUNCTIE

De vacante betrekking van omgevingsdeskundige bij het gemeentebestuur van Anzegem is een voltijdse functie in contractueel verband en dit voor bepaalde duur (met optie om te verlengen/onbepaalde duur mits een positieve evaluatie). De vacante betrekking situeert zich in de cluster omgeving. De voltijdse functie kan uitgesplitst worden in twee halftijdse functies.

De functie is gewaardeerd op het niveau B, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde in infobundel) om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie infobundel).

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
 • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595, algemeen model – niet ouder dan 3 maand)
 • kopie hoogst behaalde diploma
 • eventueel andere stukken

moeten uiterlijk op donderdag 12 september 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)

INFOBUNDEL  SOLLICITATIEFORMULIER