Omgevingsdeskundige(n)

15 maart 201910 april 2019

De twee vacante betrekkingen van omgevingsdeskundige bij het gemeentebestuur van Anzegem zijn halftijdse functies van 19 uren per week in contractueel verband en dit voor bepaalde duur (met optie om te verlengen/onbepaalde duur mits een positieve evaluatie). De vacante betrekking situeert zich in de cluster omgeving, m.n.:

  • 0,5 VTE omgevingsdeskundige (B1-3) voor de duur van 1 jaar, eventueel te verlengen
  • 0,5 VTE omgevingsdeskundige (B1-3) tot 1 mei 2020 met optie onbepaalde duur

Beide contracten kunnen gecombineerd worden in een voltijdse functie.

De functie is gewaardeerd op het niveau B, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger onderwijs (bachelor) of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde in infobundel) om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd van 2 jaar.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie infobundel).

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595, algemeen model – niet ouder dan 3 maand)
  • kopie hoogst behaalde diploma
  • eventueel andere stukken

moeten uiterlijk op woensdag 10 april 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)

INFOBUNDEL  SOLLICITATIEFORMULIER