Onderzoek 'gratis vrijwilligersverzekering' bij verenigingen

Gepubliceerd op Dinsdag 03 mei 2022

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid wil de gratis vrijwilligersverzekering evalueren. Daarom heeft ze aan de KU Leuven de opdracht gegeven om hier een onderzoek naar te doen. Dit willen ze doen door o.a. een digitale bevraging bij de vele vrijwilligersorganisaties die in Vlaanderen actief zijn.

Daarom hebben ze aan verschillende steden en gemeenten gevraagd om hen de contactgegevens van de lokale verenigingen te bezorgen. Deze gegevens hebben wij dan ook gedeeld, na het afsluiten van een protocol dienaangaande.  

 

Wat is een gra­tis vrij­wil­li­gers­ver­ze­ke­ring?

 

Als een vrijwilliger in zijn activiteiten een fout maakt waarvan iemand anders schade ondervindt, is de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt daar in de meeste gevallen aansprakelijk voor, aangezien de wetgever een verzekeringsplicht oplegt aan de meeste vrijwilligersorganisaties.    

 

Sommige organisaties, zoals feitelijke verenigingen, kunnen echter vrijwilligers inschakelen zonder dat ze een wettelijke verzekeringsplicht hebben. Sinds 2007 werd daarom aan deze organisaties een gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door de provincies, zodat de vrijwilligers toch voldoende beschermd worden. Sinds 1 januari 2018 wordt die gratis vrijwilligersverzekering aangeboden door Vlaanderen.  

De gratis vrijwilligersverzekering dekt vrijwilligers voor burgerrechtelijke en buitencontractuele aansprakelijkheid, biedt rechtsbijstand en een verzekering voor lichamelijke ongevallen bij activiteiten die ze onder de toepassing van de vrijwilligerswet uitvoeren.  

Alle informatie rond de voorwaarden om een erkenning aan te vragen en het verzekeren van je activiteiten, vind je op www.vrijwilligersverzekeren.be. De verzekering aanvragen kan via deze website.