Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project 2018032433 – Frederik Bovyn – Priester Daensstraat 22 (lot 10) - 8570 Vichte

Referentie omgevingsloket: Project 2018032433

Periode openbaar onderzoek: 18 april 2018 tot en met 17 mei 2018

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: Bouwen van een garage naast de woning in een verkaveling. 

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraagPriester Daensstraat 22 – 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6e afdeling – sectie A – nr. 0398 R

Naam van de aanvrager of exploitant: Frederik Bovyn – Priester Daensstraat 22 – 8570 Vichte

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: College van burgemeester en schepenen Anzegem

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt: De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgevingsontwikkeling (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1 
8570 Anzegem

Je kan de aanvraag tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  
(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project 2018032433) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

 

Aangemaakt op: 11/04/2018