Openbaar onderzoek: opheffing deel voetweg nr. 60 tussen de Ommegangstraat en de kruising met voetweg nr. 44 in Tiegem

Gepubliceerd op Woensdag 08 maart 2023

Van 13 maart t.e.m. 11 april 2023 loopt er  een openbaar onderzoek over de opheffing van ‘het deel van de voetweg nr. 60 tussen de Ommegangstraat en de kruising met voetweg nr. 44 in Tiegem’.  Dit werd al voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de zitting van 14 februari 2023.

De beslissing en het ontwerp liggen ter inzage van het publiek van 13 maart 2023 tot en met 11 april 2023 in het gemeentehuis (Cluster Omgeving - dienst Ruimtelijke Ordening) of hier.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren moet je ten laatste op 11 april 2023 versturen naar Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem en dit per aangete­kende brief of per e-mail (stedenbouw@anzegem.be). Je kan je brief ook afgeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op 11 april 2023.