Openbaar onderzoek PRUP 'Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - herziening'

Openbaar onderzoek PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem – herziening’

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - Herziening’ werd door de provincieraad van West-Vlaanderen voorlopig vastgesteld op 25 januari 2018. In het PRUP zijn 4 deelplannen opgenomen: ‘Afbakeningslijn’ van het kleinstedelijk gebied, het ‘Zuidelijk regionaal bedrijventerrein’, het ‘Regenboogstadion’ en het deelplan ‘Blauwpoort’.

Voor Anzegem is het deel RUP ‘Zuidelijk regionaal bedrijventerrein’  van toepassing.  De uitbreiding moet aansluiten op het bestaand regionaal bedrijventerrein. De wooncluster langs de Schaagstraat, de Maalbeek, de open ruimten tussen Waregem en Heirweg (Anzegem) en het dorpsgezicht van het Hof ter Walskerke vormen grensstellende elementen.

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek voor dit ontwerp PRUP loopt van 12/02/2018 tot en met 13/04/2018. Tijdens het openbaar onderzoek loopt er ook een tentoonstelling in het stadhuis van Waregem. Op dinsdag 20 februari van 17 tot 20 uur en op woensdag 21 maart van 14 tot 17 uur zijn er deskundigen van de provincie aanwezig om op informatieve vragen te antwoorden.

Inzage documenten
Het PRUP is raadpleegbaar op www.west-vlaanderen.be/afbakeningwaregemherziening en ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning – lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. Het plan ligt tevens ter inzage op het stad/gemeentehuis van stad Waregem, gemeente Anzegem en gemeente Wielsbeke.

Bezwaren indienen

Adviezen, bezwaren of opmerkingen bij dit RUP moeten per brief verzonden worden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO), p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries of procoro@west-vlaanderen.be, uiterlijk op 13 april 2018. Deze kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 13 april 2018 bij deze commissie of op het stad/gemeentehuis van Waregem, Wielsbeke en Anzegem.

Aangemaakt op: 12/02/2018