PMD verplicht in de reglementaire blauwe PMD-zak

PMD verplicht in de reglementaire blauwe PMD-zak, zowel via de huis-aan-huisinzameling als via de recyclageparken!

De inzameling van PMD wordt gefinancierd door Fost Plus, de vereniging van verpakkingsfabrikanten vanuit de terugnameplicht. De sorteerregels en aanvoermodaliteiten worden centraal door hen bepaald. Fost Plus stelt voorop dat het aanbieden van PMD in reglementaire zakken moet.  De retributie die je betaalt op de aankoop van de zak, helpt mee betalen voor de inzameling en verwerking van het PMD. 

De huis aan huis inzameling is de goede keuze: de ophaalwagen passeert toch, ze haalt goede inzamel- en milieurendementen en extra aanvoer naar de recyclageparken vereist bijkomende transporten. Het recyclagepark is aanvullend: de recyclageparkwachter is de aangewezen persoon om meer info te geven mbt een geweigerde PMD-zak. De beide inzamelscenario’s moeten dezelfde retributie hebben.

De kostprijs van een PMD-zak bedraagt € 0,15. Door de uitbreiding van de sorteerregels kan er nu veel meer in de P+MD zak (botervlootjes, yoghurtpotjes, …), die vroeger in de restafvalzak moesten.

De aanvoer wordt op dezelfde manier verwerkt vanuit het recyclagepark als de huis-aan-huisinzameling: via een zakkenscheurder (een soort vijzel) worden de zakken automatisch opengescheurd en op de sorteerband gedoseerd.

 

Aangemaakt op: 04/02/2019