P+MD-zak

Uitbreiding sorteerregels PMD:  een gefaseerde aanpak

Ook gehoord dat er meer plastic in de PMD-zak mag?
Dat klopt... maar wel pas vanaf 2021 in heel Vlaanderen! De uitgebreide blauwe zak wordt in verschillende fases ingevoerd, omdat de recyclagecentra niet van de ene op de andere dag zoveel bijkomende soorten plastic kunnen verwerken. Die centra moeten daar eerst investeringen voor doen. Dat kost dus tijd en geld. Pas in 2021 zal dit in gans Vlaanderen zijn. Nu reeds kunnen 1,5 miljoen Vlamingen van de 6 miljoen de ruimere sorteerregels toepassen.

Hoe zit het in Anzegem?

De Imog-regio, waartoe Anzegem behoort, heeft reeds op 1 juli 2018 de P+MD en de foliezak geïntroduceerd, 2,5 jaar voor de algemene introductie in de rest van Vlaanderen. In het sorteercentrum kunnen folies echter nog niet gelijktijdig worden uitgesorteerd (verstoppingen in de zakkenscheurmachine). Daarom worden deze best apart gehouden. Hiervoor werd een aparte foliezak in het leven geroepen, zo kon het sorteercentrum nu al met de introductie beginnen en kunnen we zo 2,5 jaar meer sorteren én zorgen voor minder restafval.

Tot 2021 blijft de folie zak en de PMD-zak bestaan zoals ze nu zijn. Kijk voor de sorteerregels op https://www.imog.be/pmd