Proefproject fietsstraten centrum Vichte

Begin september werden de  Kerkdreef, Vichteplaats, Kasselrijstraat en een deel van de Beukenhofstraat fietsstraten. Aangezien dit een proefproject was, koos het college van burgemeester en schepenen ervoor om een beperkte signalisatie aan te brengen. Voor de Kerkdreef, Vichteplaats en Kasselrijstraat was dit voldoende, maar we merkten dat deze beperkte signalisatie in de Beukenhofstraat voor problemen zorgde. 

Daarom heeft het schepencollege beslist om bijkomende signalisatie in de Beukenhofstraat aan te brengen. Er werden grotere borden besteld, zodat het duidelijker wordt dat men zich in een fietsstraat bevindt. Zolang deze borden er niet staan, wordt de Beukenhofstraat opnieuw een gewone straat en dus geen fietsstraat. We houden jullie op de hoogte als de grotere borden geplaatst worden.

Voor de Kerkdreef, Vichteplaats en de Kasselrijstraat is de tussentijdse evaluatie van dit proefproject wel positief en daarom zal er al bijkomende signalisatie op het wegdek worden geschilderd. Voor de Beukenhofstraat wenst het schepencollege hier nog mee te wachten tot na de volledige proefperiode en dit om eventuele onnodige kosten te vermijden.