Projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur (A1-A3 of B4-B5) -> aangepaste deadline

15 juli 201912 september 2019
FUNCTIE

De vacante betrekking van Projectmanager Gemeentelijke Infrastructuur is een voltijdse functie in contractueel verband en dit voor bepaalde duur van 1 jaar (met optie tot verlengen). De vacante betrekking situeert zich binnen de cluster Gemeentelijke Infrastructuur.

Je staat in voor het opvolgen/uitwerken/evalueren van projecten binnen de cluster Gemeentelijke Infrastructuur en neemt de functie van preventieadviseur op na het volgen van de nodige opleiding.

AANBOD

Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
 • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst
TOELATINGSVOORWAARDEN

De functie is gewaardeerd op het niveau A (A1-A3) of B (B4-B5), d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van:

 • een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs (schoolverlaters kunnen deelnemen), bij voorkeur een technisch diploma.
 • een diploma bachelor bouw of bachelor toegepaste architectuur – 4 jaar relevante ervaring in een bouwgerelateerde functie is een vereiste

De specifieke diplomavoorwaarden zijn terug te vinden in de infobundel. Er wordt een werfreserve aangelegd van 1 jaar.
Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie infobundel).

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595, algemeen model – niet ouder dan 3 maand)
 • kopie hoogst behaalde diploma
 • eventueel andere stukken

moeten uiterlijk op donderdag 12 september 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)

INFOBUNDEL  SOLLICITATIEFORMULIER