Resultaten 'De grote brainstorm'

Kerkstraat en Beukenhofstraat.
Dat zijn volgens onze inwoners de straten waar de verkeersveiligheid het meest in het gedrang komt. Dat blijkt uit de enquête die we hielden als voorbereiding op het meerjarenplan. We zetten de voorbije maanden de stap naar onze inwoners om hun
mening te horen over diverse thema’s.
Dit deden we aan de hand van een enquête, een brainstormavond, een klimaatberaad en een inspraakavond over het Sint-Arnolduspark.

De resultaten van de enquête en alle ideeën vind je hier terug.

Je kan zelf ook nog reageren op deze ideeën of er nog aan toevoegen.