Rooilijnplan verlegging deel Voetweg nr. 22 - Vichte Stationsomgeving - definitieve vaststelling

Gepubliceerd op vrijdag 20 november 2020
23 november 202023 december 2020

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anzegem brengt, overeenkomstig de bepalingen van het decreet gemeentewegen, ter kennis aan de bevolking dat het betreffende rooilijnplan voor de verlegging deel voetweg nr. 22 binnen het woonproject ‘55 appartementen’ stationsomgeving Vichte, definitief vastgesteld werd door de gemeenteraad in zitting van 13 oktober 2020.

Het besluit tot definitieve vaststelling vind je via de volgende link terug:  besluit tot definitieve vaststelling.

Een beroep tegen deze beslissing kan binnen de 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing van de gemeenteraad. Het beroep kan aangetekend worden vanaf 23 november 2020 tot en met 23 december 2020 bij de Vlaamse Regering. Meer informatie over hoe je een beroep kan aantekenen vind je via de volgende link: https://www.vlaanderen.be/een-gemeenteweg-aanleggen-verplaatsen-wijzigen-of-opheffen

Voor meer informatie kun je terecht bij de cluster Omgeving (056 69 44 69).