Ruimtelijk Uitvoeringsplan Oudenaardestraat: participatiemoment

Gepubliceerd op Vrijdag 21 februari
24 februari 202024 april 2020

Het ruimtelijk uitvoeringsplan RUP 39.1 Oudenaardestraat wordt opgemaakt voor de percelen gelegen ten noorden van de Oudenaardestraat en heeft de bedoeling de randvoorwaarden te scheppen voor enerzijds de bestendiging van de bestaande bedrijvigheid en om anderzijds het resterende openruimtegebied te vrijwaren. De start- en procesnota van dit RUP kan je raadplegen vanaf 24 februari 2020 tot en met 24 april 2020 in het gemeentehuis (dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren) of op www.anzegem.be (klik hier)

Daarnaast organiseren we ook een participatiemoment op donderdag 27 februari 2020 om 19u00 in ‘t Prutske (in de De Stringe, Ommersheimplein 5).

Reacties op de startnota worden aangetekend verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of via stedenbouw@anzegem.be en dit tot en met 24 april 2020.