Ruimtelijk Uitvoeringsplan Pareelstraat: infoavond

Gepubliceerd op dinsdag 27 november 2018

Agentschap Wegen en Verkeer wil de mobiliteitsproblemen rond Koopcenter Molecule aanpakken en dit door verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt van de N36 met de Pareelstraat. Hierdoor is de extra ontsluitingsweg die voorzien werd in het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Pareelstraat’ niet meer nodig. Daarom wordt er nu een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gemaakt waarin opnieuw bouwmogelijkheden worden gegeven aan de percelen langs de Ingooigemstraat en de achterliggende grond terug een agrarische bestemming krijgt. De start- en procesnota van dit RUP (40.1 Pareelstraat wijziging B) kan je raadplegen vanaf 9 november 2018 tot en met 7 januari 2019 in het gemeentehuis (dienst Ruimtelijke Ordening tijdens de openingsuren) of op https://rup.leiedal.be/anzegem

Daarnaast organiseren we ook een informatievergadering op donderdag 22 november 2018 om 19u30 in ‘t Prutske (in de De Stringe, Ommersheimplein 5). Reacties op de startnota worden aangetekend verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het College van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of via stedenbouw@anzegem.be en dit voor 7 januari 2019.