Samen met landbouwers het landschap verfraaien

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

De gemeente en de provincie (het Stadlandschap Leie en Schelde) hebben de ambitie om jaarlijks enkele landschapsbedrijfsplannen uit te voeren. Het doel van zo'n plan is om het landschap te verfraaien en een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit in het landelijk gebied. Het plan draait vooral rond streekeigen aanplantingen, de aanleg van poelen of het ophangen van nestkasten behoort ook tot de mogelijkheden.

Op vandaag leveren diverse land- en tuinbouwbedrijven inspanningen om hun bedrijf te verfraaien en zo beter in te passen in het landschap. Dat is maar goed ook, want geen sector is zo bepalend voor de aanblik van een regio als de land- en tuinbouwsector. Met de oprukkende ruimte-eisen van industrie en bewoning wordt landbouw terecht als de behoeder van de open ruimte gezien. Niettemin kan er aan deze open ruimte best nog wat gesleuteld worden. Om de aandacht voor landschappelijke integratie nog te verscherpen, heeft de provincie met het instrument landschapsbedrijfsplannen een sterke troef in handen. 

Hoe verloopt het?

In nauw overleg met de land- of tuinbouwer stelt  een landschapsarchitect een gratis plan op met voorstellen tot gerichte groenaanplantingen en eventueel andere ingrepen. Enkele voorbeelden: bessendragende struiken rondom het erf, een hoogstamboomgaard in het weiland, knotwilgen langs de beek, het opschonen van een poel.... Na ondertekening van een inrichtingsovereenkomst volgt de aanplant. Deze gebeurt via sociale tewerkstelling. De inrichting en de aanplant (inclusief 2 jaar nazorg) is voor de land- of tuinbouwer in principe kosteloos (behalve zaken die opgelegd werden via een vergunning) en dat in bijna het volledige Anzegemse buitengebied. Ook voor particulieren zijn er mogelijkheden om in dit project in te stappen.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse of ken je iemand die zo'n plan wil uitvoeren op zijn bedrijf? Geef je contactgegevens dan door aan het Stadlandschap.

Contactpersoon Stadlandschap:

Mathias Boudrylandschapsconsulent Zuid-West-Vlaanderen

T: 056 23 49 86 – M: 0492 34 43 23 E: mathias.boudry@west-vlaanderen.be