Scenario's om doortocht Anzegem verkeersveiliger te maken

Gepubliceerd op Dinsdag 13 oktober 2020

Om het zwaar verkeer uit de dorpskern van Anzegem te halen en deze zo veiliger te maken, willen de provincie West-Vlaanderen en Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) een omleidingsweg aanleggen. Het tracé hiervoor werd al gekozen door de provincie. Op vraag van het college van burgemeester en schepenen maakte AWV ook een alternatief scenario op. Een waarbij er geen omleidingsweg zou komen, maar waarbij het verkeer toch op een vlotte en veilige manier door de Kerkstraat en Kruisweg kan circuleren.

 

Wat vooraf ging

Op donderdag 25 oktober 2018 heeft de provincie West-Vlaanderen de keuze gemaakt voor het tracé voor de omleidingsweg rond Anzegem.  Die moet het dorpscentrum van Anzegem, Tiegem, Ingooigem en Vichte ontlasten van zwaar verkeer.

Er waren acht tracé-varianten. Het tracé dat uiteindelijk gekozen werd, is een combinatie van ‘tracé Noord B’ en ‘tracé 3’. Het ligt ten westen van de Lange Winterstraat en loopt via een brug over de spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde, waarna het de spoorlijn volgt en vervolgens afbuigt richting de Bevrijdingslaan. Zo wordt de spoorwegovergang aan het station in Anzegem vermeden.

Het volledige persbericht hierover vind je hier.

 

Scenario 'geen omleidingsweg'

Het gemeentebestuur van Anzegem vroeg in juli 2020 aan de provincie en AWV om een ander scenario uit te werken. Een waarbij er geen omleidingsweg zou zijn, maar waarbij het verkeer toch op een vlotte en veilige manier door de Kerkstraat en de Kruisweg kan circuleren.

Het plan dat AWV hiervoor opmaakte, vind je hier.

De paarse aanduidingen zijn de woningen die moeten onteigend worden.

De kant die onteigend zou moeten worden:

  • Ter hoogte van Dorpsplein: kant café Oud Gemeentehuis, omdat dit de binnenkant van de bocht is. Die kant wordt aangehouden tot net voor bibliotheek.
  • Aan Kruisweg: binnenkant bocht, om iets verder de andere kant te kiezen omdat daar minder woningen zijn.

Er zouden 53 woningen, waarvan een tweetal appartementsgebouwen, moeten onteigend worden.

Om de school niet te moeten onteigenen, zou de bibliotheek moeten onteigend worden.

Het plan gaat uit van de minimale vereisten die nodig zijn om veilige fiets- en voetpaden aan te leggen.
 

Variant op het plan verbreden Kerkstraat/Kruisweg

Er is ook een variant gemaakt op dit plan, en dit met een onteigening aan de kant van de apotheek i.p.v. aan de kant van het appartementsgebouw. Dit plan vind je hier.

 

Als  men zou kiezen voor het scenario Kerkstraat/Kruisweg, dan kunnen deze plannen nog bijgestuurd worden. In dit scenario moet er immers nog een start- en een projectnota gemaakt worden. De voorliggende plannen geven wel al een goede indicatie van de mogelijke impact op de Kerkstraat/Kruisweg.

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de dossiers ‘aanleg omleidingsweg’ en ‘verbreding N382’ niet meer aan de gemeenteraad voor te leggen. Er wordt dus geen standpunt ingenomen aangezien slechts een minderheid van de gemeenteraad mee kan beslissen. Anzegem dringt er bij de provincie wel op aan om de verkeersonveiligheid in de dorpskern op korte termijn aan te pakken. 

Meer info hierover vind je hier.

Meer info?