Schoonma(a)k(st)er

13 februari 202009 maart 2020

FUNCTIE

De vacante betrekkingen voor schoonma(a)k(st)er zijn deeltijdse functies in contractueel verband voor bepaalde duur van 12 maanden met optie tot omzetting naar onbepaalde duur bij een positieve eindevaluatie. Volgende contracten worden vacant verklaard:

 • Contract van 6u per week
 • Contract van 7u per week
 • Contract van 10u per week
 • Contract van 25u per week

Er is een mogelijkheid om verschillende contracten te combineren.

De vacante betrekkingen situeren zich binnen de gemeente in de cluster Gemeentelijke Infrastructuur – Cel Uitvoering.

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 3 maanden, eventueel nog te verlengen.

INFOBUNDEL

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
 • maaltijdcheques vanaf  3 maanden in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand)
 • eventueel andere stukken (zoals diploma, attesten, rijbewijzen ...)

moeten uiterlijk op maandag 9 maart 2020 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

SOLLICITATIEFORMULIER