Schoonma(a)k(st)er Sociaal Huis 12 en/of 8u

Gepubliceerd op Maandag 22 mei 2023
22 mei 202330 mei 2023

FUNCTIE

Er zijn twee vacante betrekkingen voor de functie van schoonma(a)k(st)er, nl. twee deeltijdse vervangingscontracten (12u per week en/of 8u per week). Beide contracten kunnen ook gecombineerd worden tot één tewerkstelling van 20u per week. Het vervangingscontract wordt afgesloten voor de duur van de afwezige titularis.

De functie van schoonma(a)k(st)er situeert zich binnen de dienst Zorg & Welzijn en meer bepaald in het kader van het dienstenchequebedrijf (het OCMW is de juridische werkgever). Je staat in voor de hygiëne en netheid en de logistieke taken in huishoudens ten dienste van klanten. Zo draag je bij tot een optimale kwaliteit van leven en wonen van het thuiszorgcliënteel van het Sociaal Huis. Anderzijds kan je ook ingeschakeld worden in het patrimonium van het Sociaal Huis Anzegem.

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 3 maanden.
Een snelle inzetbaarheid is belangrijk. Ervaring is een pluspunt.

 

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon/werk van 0,27 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling
 • gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven
 • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst van 8 euro
 • ecocheques
 • de kortingskaart PlusPas
 • gratis aansluiting bij GSD-V met een tal van financiële tussenkomsten

 

SELECTIE

De selectie bestaat uit een grondig sollicitatiegesprek op basis van het ingevulde CV-formulier voorafgegaan door een beperkte praktische proef. In het sollicitatiegesprek wordt de motivatie, de belangstelling en de inzetbaarheid bij de gemeente van de kandidaten gepeild. De kandidaten krijgen een beoordeling: gunstig of ongunstig.
Belangrijk: De selectie zal doorgaan op donderdag 1 juni 2023 vanaf 14u in zaal De Linde, Sint-Antoniusstraat 14 te 8570 Anzegem.

 

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • een curriculum vitae,
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 – algemeen model)
 • eventueel andere vereiste stukken

moeten uiterlijk op dinsdag 30 mei 2023 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. 

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER