Schoonma(a)k(st)er Sociaal Huis - contract bepaalde duur -24u

09 mei 201923 mei 2019

Binnen het Sociaal Huis werd de functie van SCHOONMA(A)K(ST)ER als deeltijdse functie (24u) in contractueel verband vacant verklaard (bepaalde duur van 6 maanden, met optie tot omzetting naar contract onbepaalde duur bij positieve evaluatie).  

De functie van schoonma(a)k(st)er situeert zich binnen de dienst Zorg & Welzijn en meer bepaald in het kader van het dienstenchequebedrijf (het OCMW is de juridische werkgever).

Je staat in voor de hygiëne en netheid en de logistieke taken in huishoudens ten dienste van klanten. Zo draag je bij tot een optimale kwaliteit van leven en wonen van het thuiszorgcliënteel van het Sociaal Huis. Anderzijds kan je ook ingeschakeld worden in het patrimonium van het Sociaal Huis Anzegem.

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Er is een werfreserve van 6 maanden van toepassing.

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • een curriculum vitae,
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 – algemeen model)
  • eventueel andere vereiste stukken

moeten uiterlijk op donderdag 23 mei 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER